งานบริการลูกค้า  หลังการขาย

 

บริการตรวจสอบและวิเคราะห์น้ำยา  โดยนักเคมีประจำห้องแลป

* วิเคราะห์โดยวิธี Volumetric Titration ตามมาตรฐานเทคนิคการวิเคราะห์น้ำยาชุบโลหะทุกชนิด 

* วิเคราะห์น้ำยาชุบโดยวิธี Hull Cell ตามหลักมาตรฐานเทคนิคการชุบ

      ทางบริษัท ทดสอบตัวอย่างโดยวิธีวิเคราะห์ของทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีวิเคราะห์ของทางบริษัท 

     ค่ามาตรฐานอาจจะมีการอ้างอิงกับที่บริษัทใช้อยู่ หรือใช้ตามที่ลูกค้าแจ้งมาก็ได้ 

     สำหรับน้ำยาตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ควรมีปริมาตรอย่างน้อย 1000 ซีซี. หรือ 1000 กรัม ใส่ในภาชนะที่เหมาะสม

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ (เฉพาะยาพื้น-ยาเงา) ของทางห้างฯ                บริการฟรี 

ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางห้างฯ                                       300 บาท/ตัวอย่าง

 

 

บริการหาค่าโลหะหนัก  ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอปซอพชั่น (AAS) ของ Buck Scientific

* หาค่าโลหะ เหล็ก (Fe)  ตะกั่ว (Pb)

     ทางบริษัท ทดสอบตัวอย่างโดยวิธีวิเคราะห์ของทางห้องปฏิบัติการ โดยวิธีวิเคราะห์ของทางบริษัท 

     ค่ามาตรฐานอาจจะมีการอ้างอิงกับที่บริษัทใช้อยู่ หรือใช้ตามที่ลูกค้าแจ้งมาก็ได้ 

     สำหรับน้ำยาตัวอย่างที่ส่งวิเคราะห์ควรมีปริมาตรอย่างน้อย 200 ซีซี. หรือ 200 กรัม ใส่ในภาชนะที่เหมาะสมไม่รั่วซึม 

     ราคาขั้นต่ำต่อการเปิดเครื่องวิเคราะห์ขั้นต่ำ 500 บาท (ถ้าตัวย่างมีตัวเดียว) 

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางห้างฯ                  บริการฟรี


ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางห้างฯ          500 บาท/ตัวอย่าง

 

 

บริการทดสอบการทนสนิมของชิ้นงาน ด้วยเครื่อง salt spray test ระดับมาตรฐานสากล ของ The Singleton

 Corporation, Member of ASTM

สภาวะการทำงานของการทดสอบน้ำเกลือ


เครื่องทดสอบ  : ชนิดอินฟาเรด
ยี่ห้อ Phynix, Germany
บริษัท PHYNIX GmbH&Co.KG, Germany
ชนิดคูลอมบ์เมตริก
ยี่ห้อKocour, USA
บริษัท Kocour Company, USA.


วิธีการทดสอบ : เทียบตามขั้นตอนของASTM B499-96, ASTM B504-90 
                                    JIS H 8501, DIN EN ISO 2360, ISO 2177, ISO 2178

     ทางบริษัท สามารถทดสอบการเกิดออกไซด์ หรือสนิมบนชิ้นงานจากการชุบเคลือบด้วยโลหะ น้ำมันต่างๆเท่านั้น 

     การเคลือบบางอย่าง เช่น สี ,EDP ที่มีวิธีการอื่นเพิ่มเติม ซึ่งทางบริษัทไม่สามารถทำตามวิธีดังกล่าว 

     สำหรับงานขนาดไม่เกิน 10 cm x 10 cm x 10 cm หรือขนาดไม่เกิน 5 cm x 5 cm x 20 cm 

 

     (1 Sample สามารถทดสอบได้ 1 - 5 ชิ้น ขึ้นกับขนาด กรณีที่ลงมากกว่า 1 ตัว จะใช้ค่าเฉลี่ย) 

อัตราค่าบริการตู้ทดสอบน้ำเกลือ (SST Service)

 

ลูกค้าทั่วไป
(บาท)

ลูกค้าของโบเม่*
(บาท)

ค่าบริการ/ครั้ง** 0-24 ชั่วโมง

1500

-

ค่าชั่วโมงการทดสอบ/part งาน**
25 – 120  ชั่วโมง
121 – 240  ชั่วโมง
มากกว่า 240 ชั่วโมง


60 บาท / ชั่วโมง


ฟรี

ค่า Picture Report** 
(ออกผลการทดสอบเพิ่มเป็นรูปภาพ)
ถ่ายรูปตามชั่วโมงที่ลูกค้าต้องการ 
ค่าบริการ / part งาน
ค่ารูปภาพ / part งาน  ภาพละ

 

ฟรี 3 ภาพ (เริ่ม-กลาง-จบ)

เพิ่มตามชั่วโมงที่ต้องการ

รูปละ 100 บาท

 

-


หมายเหตุ     *   ลูกค้าของโบเม่ในที่นี้ หมายถึง ลูกค้าที่ใช้สินค้าเกี่ยวกับน้ำยาโครเมทและตัวเคลือบผิว 
(ทั้งชนิดโครม 3 และโครม 6) ของห้างฯ เท่านั้น
** ค่าบริการขั้นต่ำ 1500 บาท 

**กรณีลูกค้าเร่งด่วนต้องการขอเปิดตู้ก่อนกำหนด 
มีค่าบริการเปิดตู้พิเศษ 1,000 บาท

การส่งชิ้นงาน

  • ชิ้นงานที่ต้องการส่งทดสอบ ต้องกรอกข้อมูลชิ้นงานตามใบข้อมูลชิ้นงานของทางห้างฯ แนบมาทุกครั้ง
  • ชิ้นงานขนาดเล็ก อาทิ น็อต สกรู หรือลวดสปริง (ยาวไม่เกิน 3 นิ้ว)  ต้องส่งชิ้นงานแต่ละ part มาทดสอบอย่างน้อย 5 ชิ้น/part  ถ้าชิ้นงานขนาดใหญ่  ต้องส่งชิ้นงานแต่ละ part มาทดสอบอย่างน้อย 3 ชิ้น/part

ถ้าชิ้นงานขนาดใหญ่  ต้องส่งชิ้นงานแต่ละ part มาทดสอบอย่างน้อย 3 ชิ้น/part

  • ชิ้นงานที่ส่งทดสอบ  ลูกค้าจะต้องมีการ packing ในถุงที่มิดชิด  ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ควรจะ packing แยกชิ้นมา เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนจากขอบของชิ้นงานเอง  และชิ้นงานนั้นจะต้องชุบมาแล้วไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
  • การเปิดตู้ทดสอบน้ำเกลือแต่ละครั้ง  จะเปิดต่อเมื่อมีงานที่จะทดสอบ 10 part ขึ้นไป  และเปิดตามปฏิทินการเปิดตู้ทดสอบ  ดังรายละเอียดที่แนบมา

ปฏิทินการเปิดตู้ทดสอบน้ำเกลือ 


เดือน/ปี

ระยะวันที่เปิดตู้ทดสอบ

 

11 – 31
10 – 30
10 – 30
10 – 30
2 – 22
6 – 26

สภาวะการทำงานของการทดสอบน้ำเกลือ


เครื่องทดสอบ  :   ยี่ห้อ Singleton, USA
บริษัท The Singleton Corporation, USA   เป็นสมาชิกของ ASTM standard method
วิธีการทดสอบ :    เทียบตามขั้นตอนของASTM B117, JIS Z 2371, DIN 50021, ISO 9227
ควบคุมสภาวะการทำงานของเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์


 

อัตราค่าบริการวัดความหนา (TNT Service) เครื่องวัดแบบอินฟาเรด 


ค่าบริการ/ครั้ง

300

ค่าวัด (แต่ละจุด) / part งาน 

Substrate : steel and iron 
Plating
แว๊กซ์เเคลือบเงา (varnish)
สี (paint)
เซรามิก (enamel)
โครเมี่ยม (chrome)
ทองแดง (copper)
ซิ้งค์ (zinc)

50

Substrate : non ferrous metal 
 and stainless steel
Plating
แลคเกอร์ (lacquer)
สี (paint)
สีอโนไดซ์ (anodizing coating)
โครเมี่ยม (chrome)
ทองแดง (copper)
ซิ้งค์ (zinc)

50

หมายเหตุ  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เครื่องวัดแบบคูลอมบ์เมตริก (แบบเจาะทำลายผิว)


ค่าบริการ/ครั้ง

300

ค่าวัด (แต่ละจุด) / part งาน 

Plating/substrate

Chromium/brass
Chromium/copper
Chromium/steel
Copper/steel
Copper/zinc
Gold/brass
Gold/copper
Gold/nickel
Nickel/brass
Nickel/copper
Nickel/steel
EN/steel
Silver/brass
Silver/copper
Silver/steel

100

 

ค่าวัด / part งาน 

Plating/substrate

Tin/copper
Tin/steel
Zinc/brass
Zinc/copper
Zinc/steel
Chromium/Nickel/Copper on Zinc
Chromium/Nickel/Copper on Steel
Chromium/Nickel on Copper
Chromium/Nickel on Steel

100

หมายเหตุ  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%